Algemene voorwaarden

  • Borg a € 300,- a contant mee te nemen op de dag van de activiteit.
  • Deze dient vooraf te worden overhandigd aan de instructeur.
  • U dient ter plaatse een eigen risico-verklaring te ondertekenen voor deelname aan de rit.
  • Indien er onverhoopt motorische problemen ontstaan, welke niet ter plaatse opgelost kunnen worden, of er o.a. onveilige situaties etc. optreden dan heeft Fun &Gokarts het recht de rit af te breken of aan te passen naar gelang hier de mogelijkheid toe is.
  • Fun & Gokarts kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verhaal- of vervolg schade.
  • Alcohol vóór en tijdens de tocht is ten strengste verboden !!
  • Geldig rijbewijs B meenemen. Geen rijbewijs wil zeggen NIET rijden in de Gokarts. Mee rijden mag altijd.

Wij verzoeken u vriendelijk eventuele wijzigingen uiterlijk 14 dagen voor de bezoek datum aan ons te melden onder vermelding van het reserveringsnummer en de naam waarop gereserveerd is.

De factuur moet uiterlijk 10 dagen voor de bezoek datum te zijn voldaan op onze bankrekening onder vermelding van het factuurnummer. Daarna is de boeking definitief.